tu van giup e voi !!!!

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

tu van giup e voi !!!!

hoangnam@
anh oi ! a co the tu van giup em van de nay duoc ko ?
 nam nay e 20 tuoi va e ko con di hoc nua
 bay gio e muon kinh doanh gas o huyen em .
 nhung em chua biet bat dau tu dau va nhu the nao ?
 em cung co tim hieu qua ban be  , qua internet va bao chi ve van de gas hien nay
 a co the tu van giup e ro hon ve van de nay ko ?
 truoc tien em can phai co bao nhieu von ,
 em co the thue mat bang mo co so gas duoc ko ?
 em co the lay gas o dau ve ban ?
 quang cao nhu the nao ve cua hang va mat hang gas nhu the nao toi moi nguoi ?
 em can co dieu kjien j de co the mo cua hang gas
 hien tai o huyen e co 2 cua hang gas roi nam o trung tam huyen luon
 e co the cach tranh voi ho chu'
 em o huyen phu giao , tinh biinh duong
 a co the len ban do va coi ve tinh hinh dia ly la ho dan cu o do va tu van giup e dc ko ?
: em tran thanh cam on !!!!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: tu van giup e voi !!!!

Do Thai
Tìm được một trang có nội dung về làm giàu rất phong phú và thực tế. Các bạn có thể vào đường dẫn sau để tham khảo: http://chatmasterclub.wordpress.com/ Chúc vui!