THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

nhung_giaoduc
THÔNG BÁO MỞ LỚP
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
Ai có thể tham gia khóa học
Những người có  nhu cầu làm công tác thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Thời lượng học: 2 tháng
Thời gian học : thứ 7 hằng tuần.
HỌC PHÍ  : 3.000.000đ /học viên/ khóa học.
Ưu đãi: giảm 200.000đ khi đăng ký trước khai giảng.
Chứng chỉ: sau khi hoàn thành khóa học, những học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ SƠ CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
Đơn vị cấp chứng chỉ : Trường Cao Đẳng Nghề Văn Lang Hà Nội
HỒ SƠ NHẬP HỌC
 Đơn đăng ký học (Theo mẫu): 01 bản;
 Sơ yếu lý lịch: 01 bản;
 Bản sao bằng tốt nghiệp cao nhất có công chứng;
 Ảnh (cỡ 3 x 4): 2 ảnh (ghi họ tên, ngày sinh mặt sau ảnh); 01 CMND Photo;
KHAI GIẢNG : khai giảng hàng tháng
Mọi thông tin xin liên hệ :
Công Ty Cổ  Phần Gíao Dục Việt Nam
Liên hệ: 0902 86 86 04 ( Ms Nhung)
Email: yennhung@giaoducvietnam.edu.vn
Nơi đăng ký và học tại :
12 Trần Thiện Chánh, Phường 12, quận 10 , Hồ Chí Minh.
95 D2, phường 25 ,quận 10, Hcm.
Và những địa điểm học khác tại : Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa,Bình Định, Cần Thơ.