Tư vấn mở tài khoản đầu tư Vàng, Forex , Dầu thô

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tư vấn mở tài khoản đầu tư Vàng, Forex , Dầu thô

khanhhuy
Tư vấn mở tài khoản đầu tư Vàng, Forex , Dầu thô


• Những ưu điểm khi giao dịch thị trường:  http://www.vangquocte.org 
- Thị trường hoạt động 24/24h.
- Tính thanh khoản cao
• -  Không phí giao dịch , chênh lệch từ 1 điểm
- Chuyển rút tiền trực tiếp với các Ngân hàng tại Việt Nam.
- Giao dịch trên phần mềm MT4, MT5 - Phần mềm giao dịch quốc tế tốt nhất hiện nay.
- Nhận được sự hỗ trợ, tư vấn chiến thuật từ các Chuyên viên tư vấn nhiều năm kinh nghiệm, thành công trên thị trường.
- Số lot giao dịch tối thiểu: 0.1 lot.
- Số tiền mở tài khoản tối thiểu: 200$
- Tỷ lệ đòn bẩy: 1:100, 1:200, …

* Để biết thị trường hoạt động như thế nào, cách
đơn giản nhất là bạn download phần mềm giao dịch MT4 và mở tài khoản demo giao dịch thử với số tiền ảo.

* Bạn có thể download phần mềm MT4 và theo dõi giá được cập nhật liên tục tại website sau:  http://www.vangquocte.org hoặc liên hệ: 0905331341