Khóa học Đào tạo Khởi Nghiệp với các Triệu phú Silicon Valley

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Khóa học Đào tạo Khởi Nghiệp với các Triệu phú Silicon Valley

TOPICA Founder Institute
Halo anh em, Silicon Valley đã tới Việt Nam với chương trình Founder Institute rồi ạ, em xin phép giới thiệu một chút như sau:

The Founder Institute là chương trình huấn luyện khởi nghiệp rất nổi tiếng tới từ Silicon Valley US. Năm 2011, Tổ hợp giáo dục TOPICA đã đưa chương trình này về Việt Nam với tên gọi TOPICA Founder Institute, gia nhập mạng lưới đào tạo tại 20 quốc gia, 300 doanh nghiệp ươm tạo thành công.

1) Khóa huấn luyện sẽ chính thức bắt đầu từ 30/10/2011 tại Hà Nội, kéo dài 15 tuần. Lịch trình và nội dung cụ thể như sau:
http://www.FounderInstitute.com/curriculum/60

2) Các Mentor đã đăng ký tham gia khóa huấn luyện tại Hà Nội:
- Anh Nguyễn Thành Nam, Co-Founder, nguyên TGĐ FPT
- Anh Lê Hồng Minh, Founder, TGĐ VNG
- Anh Trần Việt Đức, PTGĐ IDG Ventures
- Anh Trần Sơn, TGĐ Tamtay.vn
- Adeo Ressi (CEO, Founder Institute)
- Phil Libin (Founder, Evernote)
- Jeff Stewart (Founder, Urgent Group, Mimeo.com)
- Rodrigo Sepulveda (Founder, vpod.tv)
- Gabe Zichermann (Chair, Gamification Summit)
- Stephen Goh (Founder, Sanford Securities, mig33)
- Scott Rafer (Founder, Omniar)
- Kris Childress (CEO, NanoThree)

3) Thời hạn đăng ký:
• Early Admissions Date: Sunday, September 25, 2011
• Final Admissions Date: Sunday, October 16, 2011
• Semester Start Date: Sunday, October 30, 2011
Khóa huấn luyện chỉ nhận 50 học viên có tố chất khởi nghiệp xuất sắc nhất qua tuyển chọn, mỗi năm chỉ có 02 khóa tại Hà Nội, tỷ lệ chọi đầu vào cao. Để tăng khả năng được tuyển chọn, anh/chị nên đăng ký trước Early Admissions Date.

4) Để biết thêm thông tin chi tiết mời anh/chị truy cập vào đây:
http://www.FounderInstitute.com/faq
http://tba.topica.edu.vn/index.php/vi/tin-tuc/1016-dang-ky-hoc
hoặc liên hệ qua số đt 01999782222 hoặc email tba@topica.edu.vn để được giải đáp thắc mắc.

5) Đăng ký tham gia Khóa huấn luyện 10/2011:
http://bit.ly/hanoi-fi


Trân trọng,

TOPICA Founder Institute Team