Học tử vi - một môn học thú vị và nhiều bất ngờ

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Học tử vi - một môn học thú vị và nhiều bất ngờ

123tv.vn
HỘI THẢO: ỨNG DỤNG TỬ VI TRONG CUỘC SỐNG






Mọi người thường hay biết và nhắc tới khái niệm về những bộ môn như Tử Vi, Kinh Dịch, lý số bói toán của phương Đông với một sự dè chừng và thần bí nhất định. Nhưng không ai có thể phủ nhận được mức độ gắn kết sâu và sự tồn tại của những bộ môn này trong văn hóa phương Đông từ hàng nghìn năm nay. Bỏ qua những khía cạnh về tâm linh, mê tín, Tử Vi vẫn có được những giá trị và khả năng ứng dụng cực kỳ hữu ích và hợp lý trong cuộc sống.

Tử Vi phân chia con người thành bốn mẫu tính cách chính bao gồm : Quan sát (thu nhận tín hiệu), Nghiên cứu (xử lý tín hiệu, đưa ra kế hoạch giải quyết), Lãnh đạo (ra quyết định, chọn lựa phương án) và Hành động (chuyển hóa quyết định thành thực tế). Mỗi mẫu người sẽ có những khả năng và ưu nhược riêng. Bằng việc hiểu và phân tích đúng được vai trò của bản thân mình, mỗi người sẽ chọn ra được những công việc và cách làm việc hiệu quả nhất để giúp cho cuộc sống, và cụ thể ở đây là cách kinh doanh, làm việc hợp lý nhất cho bản thân.

Hãy tới với buổi chia sẻ về ỨNG DỤNG TỬ VI TRONG CUỘC SỐNG để hiểu hơn về những khả năng của bản thân mình, để thử tìm hiểu xem, liệu mình đã làm đúng cách để thành công.

Thời gian: 14h30 – 17h00, thứ 7, 02/02/2013
Địa điểm: Tầng 7, Công ty Cổ Phần Vật Giá Việt Nam, 51 Lê Đại Hành, Hà Nội

Chương trình chia sẻ về:
Lý thuyết cơ bản về tử vi
Vai trò của Tử vi
Những ứng dụng của tử vi: giao tiếp, nghiên cứu, giáo dục, sự nghiệp và kinh doanh
Chương trình được thực hiện bởi Sữa Tử Online phối hợp với 123tv.
Phí tham dự chương trình: 50.000 VNĐ (với ăn nhẹ và đồ uống)
Để đăng kí vé và giải đáp thắc mắc xin liên hệ: 123tv.vn - 0989 752 623