ECOM SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ECOM SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

m_lazy
ECOM.LOG.VN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
 
 
-         CHUYÊN KINH DOANH VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
-         NHỮNG AI YÊU THÍCH KINH DOANH, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC BẠN SINH VIÊN, NẾU MUỐN TRANG TRẢI THÊM THU NHẬP CHO BẢN THÂN (4 – 5 TR/THÁNG).
-        NỘI DUNG CÔNG VIỆC: công ty đang phân phối những gian hàng trên ECOM, có 2 loại gian hàng: gian hàng chính thức với giá là 2.190.000d, và gian hàng dự bị là 199.000d. Nếu như bạn giới thiệu đc một người mua gian hàng thì công ty sẽ chi trả 50% doanh thu (1.000.000d), Khi mua một gian hàng chính thức thì bạn sẽ thành hội viên chính thức của công ty sẽ được mua tất cả các sản phẩm của công ty và các công ty thành viên với giá thấp hơn giá thị trường từ 30 – 70%...
-         ĐỂ ĐĂNG KÝ THAM GIA CƠ HỘI TRÊN VUI LÒNG GỬI THÔNG TIN: HỌ TÊN, ĐỊA CHỈ, CMND, NGÀY SINH, ĐT LIÊN HỆ, BẰNG CẤP LIÊN QUAN NẾU CÓ QUA MAIL: TBENHUYNH@GMAIL.COM
-         ĐT: 01656022448 OR 01207199724, 01654388252. NICK: M_LAZY1905
-         HOẶC ĐẾN:
o       TRỤ SỞ CHÍNH 159 – NGUYỄN LƯƠNG BẰNG – LIÊN CHIỂU – ĐÀ NẴNG, ĐT: 05113739868
o      CHI NHÁNH: TẦNG 4 – SỐ 15 QUANG TRUNG – ĐÀ NẴNG.